Naši proizvodiNaši proizvodi

Linearni ležaj Tip LM / LMELinearni ležaj Tip LM / LME

Osnovne informacijeOsnovne informacije

Dokumenti za preuzimanjeDokumenti za preuzimanje
Šifra artikla Tip Unutrašnja x spojašnja Ø
dužina ležaja
Proizvođač 3D
crtež
84.068.001 LM-04 d=04mm D=08mm L=12mm DTE
84.068.002 LM-06-UU d=06mm D=12mm L=19mm DTE
84.068.004 LM-10-UU d=10mm D=19mm L=29mm DTE
84.068.005 LM-12-UU d=12mm D=21mm L=30mm DTE
84.068.007 LM-16-UU d=16mm D=28mm L=37mm DTE
84.068.009 LM-20-UU d=20mm D=32mm L=42mm DTE
84.068.011 LM-25-UU d=25mm D=40mm L=59mm DTE
84.068.014 LM-35-UU d=35mm D=52mm L=70mm DTE
84.013.022 LME-05-UU d=05mm D=12mm L=22mm DTE
84.013.003 LME-08-UU d=08mm D=16mm L=25mm DTE
Šifra artikla Tip Unutrašnja x spojašnja Ø
dužina ležaja
Proizvođač 3D
crtež
84.013.005 LME-12-UU d=12mm D=22mm L=32mm DTE
84.013.007 LME-16-UU d=16mm D=26mm L=36mm DTE
84.013.009 LME-20-UU d=20mm D=32mm L=45mm DTE
84.013.011 LME-25-UU d=25mm D=40mm L=58mm DTE
84.013.013 LME-30-UU d=30mm D=47mm L=68mm DTE
84.013.015 LME-40-UU d=40mm D=62mm L=80mm DTE
84.013.016 LME-50-UU d=50mm D=75mm L=100mm DTE
84.013.017 LME-60-UU d=60mm D=90mm L=125mm DTE