Naši proizvodiNaši proizvodi

sb--CR típusú energialáncsb--CR típusú energialánc

Osnovne informacijeOsnovne informacije

Pretraživač energetskih lanacaPretraživač energetskih lanaca
Unutrašnja širina: mm
Unutrašnja visina: mm
Radijus savijanja mm
Željena dužina lanca (L):
mm
ili
Dužina hoda (Ls):
mm
 
Dužina lanca u koracima:
korak
Stvarna dužina lanca:
mm
Tip lanca:
Korak lanca:
mm
Dimenzija lanca H :
mm
Dimenzija lanca Hs :
mm
 
     
Dokumenti za preuzimanjeDokumenti za preuzimanje