Naši proizvodiNaši proizvodi

Čelična šelna sa vijkom - pocinkovanaČelična šelna sa vijkom - pocinkovana

Osnovne informacijeOsnovne informacije

Dokumenti za preuzimanjeDokumenti za preuzimanje
Šifra artikla Naziv Najmanji / najveći
prečnik (mm)
Materijal Proizvođač
65.004.001 Csavaros tömlőbilincs 017-019 W1 DTE
65.004.002 Csavaros tömlőbilincs 020-022 W1 DTE
65.004.003 Csavaros tömlőbilincs 023-025 W1 DTE
65.004.004 Csavaros tömlőbilincs 026-028 W1 DTE
65.004.005 Csavaros tömlőbilincs 029-031 W1 DTE
65.004.006 Csavaros tömlőbilincs 032-035 W1 DTE
65.004.007 Csavaros tömlőbilincs 036-039 W1 DTE
65.004.008 Csavaros tömlőbilincs 040-043 W1 DTE
65.004.009 Csavaros tömlőbilincs 044-047 W1 DTE
65.004.010 Csavaros tömlőbilincs 048-051 W1 DTE
Šifra artikla Naziv Najmanji / najveći
prečnik (mm)
Materijal Proizvođač
65.004.011 Csavaros tömlőbilincs 052-055 W1 DTE
65.004.012 Csavaros tömlőbilincs 056-059 W1 DTE
65.004.013 Csavaros tömlőbilincs 060-063 W1 DTE
65.004.014 Csavaros tömlőbilincs 064-067 W1 DTE
65.004.015 Csavaros tömlőbilincs 068-073 W1 DTE
65.004.016 Csavaros tömlőbilincs 074-079 W1 DTE
65.004.017 Csavaros tömlőbilincs 080-085 W1 DTE
65.004.018 Csavaros tömlőbilincs 086-091 W1 DTE
65.004.019 Csavaros tömlőbilincs 092-097 W1 DTE
65.004.020 Csavaros tömlőbilincs 098-103 W1 DTE
Šifra artikla Naziv Najmanji / najveći
prečnik (mm)
Materijal Proizvođač
65.004.021 Csavaros tömlőbilincs 104-112 W1 DTE
65.004.022 Csavaros tömlőbilincs 113-121 W1 DTE
65.004.023 Csavaros tömlőbilincs 122-130 W1 DTE
65.004.024 Csavaros tömlőbilincs 131-139 W1 DTE
65.004.025 Csavaros tömlőbilincs 140-148 W1 DTE
65.004.026 Csavaros tömlőbilincs 149-161 W1 DTE
65.004.027 Csavaros tömlőbilincs 162-174 W1 DTE
65.004.028 Csavaros tömlőbilincs 175-187 W1 DTE
65.004.029 Csavaros tömlőbilincs 188-200 W1 DTE
65.004.030 Csavaros tömlőbilincs 201-213 W1 DTE
Šifra artikla Naziv Najmanji / najveći
prečnik (mm)
Materijal Proizvođač
65.004.031 Csavaros tömlőbilincs 214-226 W1 DTE