Naši proizvodiNaši proizvodi

Panasonic Minas A5N servo motorPanasonic Minas A5N servo motor

Osnovne informacijeOsnovne informacije

Tip: Panasonic Minas A5N
Nominalni opseg: 50 W - 15 kW 230-400 V AC
Ostalo: Europski standard STO sigurnostna funkcija
Komunikacija u trenutku: 100 Mbps korišćenjem protokola RTEX
Komande: RTX mrežom do 32 osovina. RTEX pozicione jedinice FPΣ (Sigma) i FP2 drajver
Szoftver: PANATERM V5.0
Regulisanje: Pozicije, brzine i obrtaja 
Snaga Panasonic Minas A5N servo pogon je u velikom obrtaju i brzini uzorkovanja. Zbog ovih karakteristika primenjuje se u automatizaciji sa RTEX bus-om (Real Time Express) naročito pogodan za dinamično pozicioniranje jednog ili više osovina. Master i slave komunikacija se vrši istovremeno.