Naši proizvodiNaši proizvodi

Ušasta šelnaUšasta šelna

Osnovne informacijeOsnovne informacije

Dokumenti za preuzimanjeDokumenti za preuzimanje
Šifra artikla Naziv Najmanji / najveći
prečnik (mm)
Materijal Proizvođač
65.012.001 Egyfüles tömlőbilincs 07-09 W4-SS  
65.013.001 Egyfüles tömlőbilincs 07-09 W1  
65.012.002 Egyfüles tömlőbilincs 08-10 W4-SS  
65.013.002 Egyfüles tömlőbilincs 08-10 W1  
65.012.003 Egyfüles tömlőbilincs 09-11 W4-SS  
65.013.003 Egyfüles tömlőbilincs 09-11 W1  
65.012.004 Egyfüles tömlőbilincs 10-12 W4-SS  
65.013.004 Egyfüles tömlőbilincs 10-12 W1  
65.012.005 Egyfüles tömlőbilincs 11-13 W4-SS  
65.013.005 Egyfüles tömlőbilincs 11-13 W1  
Šifra artikla Naziv Najmanji / najveći
prečnik (mm)
Materijal Proizvođač
65.012.006 Egyfüles tömlőbilincs 12-14 W4-SS  
65.013.006 Egyfüles tömlőbilincs 12-14 W1  
65.012.007 Egyfüles tömlőbilincs 13-15 W4-SS  
65.013.007 Egyfüles tömlőbilincs 14-16 W1  
65.012.008 Egyfüles tömlőbilincs 14-16 W4-SS  
65.012.009 Egyfüles tömlőbilincs 15-17 W4-SS  
65.013.008 Egyfüles tömlőbilincs 16-18 W1  
65.012.010 Egyfüles tömlőbilincs 16-18 W4-SS  
65.012.011 Egyfüles tömlőbilincs 17-19 W4-SS  
65.012.012 Egyfüles tömlőbilincs 18-20 W4-SS  
Šifra artikla Naziv Najmanji / najveći
prečnik (mm)
Materijal Proizvođač