Naši proizvodiNaši proizvodi

Clip šelnaClip šelna

Osnovne informacijeOsnovne informacije

Dokumenti za preuzimanjeDokumenti za preuzimanje
Šifra artikla Naziv Prečnik Materijal Proizvođač
65.001.001 Clip bilincs 08mm W4-SS  
65.001.002 Clip bilincs 09mm W4-SS  
65.001.003 Clip bilincs 10mm W4-SS  
65.001.004 Clip bilincs 11mm W4-SS  
65.001.005 Clip bilincs 12mm W4-SS  
65.001.006 Clip bilincs 13mm W4-SS  
65.001.007 Clip bilincs 14mm W4-SS  
65.001.008 Clip bilincs 15mm W4-SS  
65.001.009 Clip bilincs 16mm W4-SS  
65.001.010 Clip bilincs 17mm W4-SS  
Šifra artikla Naziv Prečnik Materijal Proizvođač
65.001.011 Clip bilincs 18mm W4-SS  
65.001.012 Clip bilincs 19mm W4-SS  
65.001.013 Clip bilincs 20mm W4-SS  
65.001.014 Clip bilincs 21mm W4-SS  
65.001.015 Clip bilincs 22mm W4-SS  
65.001.016 Clip bilincs 23mm W4-SS  
65.001.017 Clip bilincs 24mm W4-SS