Naši proizvodiNaši proizvodi

Delta Chain - Celokupan spisakDelta Chain - Celokupan spisak

Profil Dužina
(mm)
Broj zuba Širina kaiša Proizvođač
8MDC 1000 z=125 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 1000 z=125 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 1000 z=125 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 1000 z=125 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1040 z=130 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 1040 z=130 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1040 z=130 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 1040 z=130 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 1120 z=140 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 1120 z=140 21 Optibelt Delta Chain
Profil Dužina
(mm)
Broj zuba Širina kaiša Proizvođač
8MDC 1120 z=140 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1120 z=140 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 1200 z=150 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1200 z=150 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 1200 z=150 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 1200 z=150 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 1224 z=153 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 1224 z=153 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1224 z=153 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 1224 z=153 36 Optibelt Delta Chain
Profil Dužina
(mm)
Broj zuba Širina kaiša Proizvođač
8MDC 1280 z=160 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1280 z=160 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 1280 z=160 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 1280 z=160 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 1440 z=180 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 1440 z=180 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1440 z=180 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 1440 z=180 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 1600 z=200 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 1600 z=200 36 Optibelt Delta Chain
Profil Dužina
(mm)
Broj zuba Širina kaiša Proizvođač
8MDC 1600 z=200 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 1600 z=200 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1760 z=220 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 1760 z=220 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1760 z=220 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 1760 z=220 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 1792 z=224 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 1792 z=224 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 1792 z=224 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 1792 z=224 12 Optibelt Delta Chain
Profil Dužina
(mm)
Broj zuba Širina kaiša Proizvođač
8MDC 640 z=80 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 640 z=80 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 640 z=80 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 640 z=80 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 720 z=90 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 720 z=90 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 720 z=90 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 720 z=90 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 800 z=100 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 800 z=100 62 Optibelt Delta Chain
Profil Dužina
(mm)
Broj zuba Širina kaiša Proizvođač
8MDC 800 z=100 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 800 z=100 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 896 z=112 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 896 z=112 36 Optibelt Delta Chain
8MDC 896 z=112 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 896 z=112 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 960 z=120 21 Optibelt Delta Chain
8MDC 960 z=120 62 Optibelt Delta Chain
8MDC 960 z=120 12 Optibelt Delta Chain
8MDC 960 z=120 36 Optibelt Delta Chain
Profil Dužina
(mm)
Broj zuba Širina kaiša Proizvođač