Naši proizvodiNaši proizvodi

Lančanik sa ležajem - Celokupan spisakLančanik sa ležajem - Celokupan spisak

Broj zuba Korak Broj redova Napomena
020 06B 1 Feszítő
021 06B 1 Feszítő
014 08B 1 feszítő
015 08B 1 Feszítő
016 08B 1 Feszítő
018 08B 1 Feszítő
019 08B 1 Feszítő edzett
020 08B 1 Feszítő
021 08B 1 Feszítő
013 10B 1 Feszítő
Broj zuba Korak Broj redova Napomena
014 10B 1 Feszítő
015 10B 1 Feszítő
016 10B 1 Feszítő
017 10B 1 Feszítő
018 10B 1 feszítő
021 10B 1 Feszítő
012 12B 1 Feszítő
013 12B 1 Feszítő
015 12B 1 Feszítő
016 12B 1 feszítő
Broj zuba Korak Broj redova Napomena
012 16B 1 Feszítő
015 16B 1 Feszítő
017 16B 1 feszítő