Naši proizvodiNaši proizvodi

POWER BELTPOWER BELT

IWIS akumulacioni lanci u Power Belt d.o.o.

IWIS akumulacioni lanci u Power Belt d.o.o.

Accumulation chain, accumulator chain, torlaszoló lánc, torlasztó lánc, akkumulátor lánc

Standardni akumulacioni lanci

Accumulation chain, accumulator chain, torlaszoló lánc, torlasztó lánc, akkumulátor lánc

Izgled standardnog akumulacionog lanca

Akumulacioni lanci se koriste za prenos i akumulaciju proizvoda. Obično se upotrebljavaju u paru. Proizvodi se prenose na srednjim valjcima lanaca, koji nisu oslonjeni na podlogu, pa kod gomilanja proizvoda mogu da se okreću unazad, čime se izbegava povremeno zaustavljanje lanaca. Lanci se kreću konstantnom brzinom kroz bočne vođice, a poganjaju se lančanicima preko bočnih valjaka.

Akumulacioni lanci sa duplim valjcima
Accumulation chain, accumulator chain, torlaszoló lánc, torlasztó lánc, akkumulátor lánc
Kod akumulacionih lanaca sa duplim valjcima teret se raspoređuje ravnomernije, čime se obezbeđuje manje habanje.

Kod ovih lanaca valjci se montiraju na svaki članak, za razliku od standardnih, kod kojih se valjci montiraju na svaki drugi. Zahvaljujući tome, teret se raspoređuje na duplo više valjaka, čime se produžava vek trajanja, kako lanaca, tako i njihovih vođica.

MEGAlife – samoodržavajući akumulacioni lanci
Accumulation chain, accumulator chain, torlaszoló lánc, torlasztó lánc, akkumulátor lánc

Samoodržavajući MEGAlife lanci se ne korodiraju i ne zahtevaju podmazivanje.*

Samoodržavajući MEGAlife IWIS akumulacioni laci su napravljeni od niklovanih elemenata, tako da su otporni na koroziju.* Ovakvi lanci se upotrebljavaju u elektronskoj-, prehrambenoj-, drvnoj-, staklenoj- i keramičkoj industriji odnosno na mestima gde je podmazivanje problematično ili zabranjeno.

*Molimo Vas da prilikom naručivanja/traženja ponude, tačno navedete uslove primene, kojim materiama i u kojoj koncentraciji dolaze u kontakt MEGAlife akumulacioni lanci!
Akumulacioni lanci sa zaštitom od povreda i oštećenja
Accumulation chain, accumulator chain, torlaszoló lánc, torlasztó lánc, akkumulátor lánc

Ovi akumulacioni lanci su opremljeni zaštitom, tako da ne može doći do upadanja sitnijih delova ili povređivanja ljudskih prstiju!

Akumulacioni lanci sa zaštitom opremaju se pokrivajućim elementima, tako ne može doći do zagavljenja prstiju, niti do oštećenja transportovanih proizvoda. Proizvodi ne mogu blokirati valjke, čime se produžava vek upotrebe lanaca. Ovakvom zaštitom se može izbeći da nečiji prst zaglavi među valjcima i da dođe do povređivanja. 

Ovo se postiže sa dva različita rešenja:
Accumulation chain, accumulator chain, torlaszoló lánc, torlasztó lánc, akkumulátor lánc

Akumulacioni lanci, koji se kreću u luku

Accumulation chain, accumulator chain, torlaszoló lánc, torlasztó lánc, akkumulátor lánc

Akumulacioni lanci se mogu primenjivati i u krivinama.

Lanci koji se kreću u luku, mogu biti standardni, ili u izvedbi sa duplim valjcima. Radijus kretanja sa duplim valjcima je 350mm, dok standardnih je 450mm, tako da ne pretstavlja problem ugradnja akumulacionih lanaca u krivine.

U čemu se razlikuju  IWIS akumulacioni lanci, koji se kreću u luku od tradicionalnih rešenja?

Accumulation chain, accumulator chain, torlaszoló lánc, torlasztó lánc, akkumulátor lánc

Tačke habanja kod akumulacionih lanaca koji se kreću u luku.

Kod tradicionalnih akumulacionih lanaca koji se kreću u luku, čaura dodiruje osovinicu u dve tačke, dok kod IWIS-ovih lanaca, specijalnom izradom je postignuto da se osovinica celom dužinom naslanja na unutrašnji zid čaure.

Postavili bi nam pitanje?
Potražite nas na office@powerbelt.rs e-mail adresi ili na telefonu broj 024/546-710.
separator
Nazad na početnu stranu

  

Kakve su mogućnosti za primenu lančanog pogona u vlažnim sredinama i u prehrambenoj industriji?

Vlažne sredine i uslovi prehrambene industrije često ne dozvoljavaju upotrebu klasičnih valjkastih lanaca. Lanci se zbog svoje konstrukcije habaju, što u svakodnevnom jeziku zovemo istezanjem lanaca. Idealno rešenje bi bila upotreba nerđajućih lanaca, međutim, oni su višestruko skuplji, a nemaju ni adekvatnu mogućnost prenosa snage

Koja su alternativna rešenja?

Čitaj dalje

  

Koji osovinski povez da odaberete? Tu smo da Vam pomognemo!

Pored već poznatih i proverenih Spieth osovinskih poveza, predstavljamo Vam i nova rešenja.
Power Belt doo Vam pomaže u odabiru tipa koji Vama najviše odgovara.

Čitaj dalje