Naši proizvodiNaši proizvodi

GUMENE OPRUGE, AMORTIZERIGUMENE OPRUGE, AMORTIZERI

Gumene opruge

Elastični delovi – proizvodi TECNIDEA CIDUE su takvi mehanički elementi koji se primenjuju u praksi zbog elastične osobine gume. VIB gumene opruge i drugi delovi na bazi ovoga, zbog jednostavne primene daju istaknuti učinak. Imaju visoki stepen elastičnosti, veliku moć eliminisanja uticaja udarca, sudara, vibracije i oscilacije. Ugradnjom ovih delova konstrukteri mogu eliminisati zastarele vibracione oscilacione delove i sisteme za vešanje, postizajući ovim uštedu vremena i snižavanje troškova održavanja. Spoljni i unutrašnji osnovni elementi VIB gumenih opruga izrađene su uglavnom od aluminija i čelika, sklapaju se sa prirodnim gumenim ulošcima. Spoljašnje delove pokrivaju sa naročito otpornom farbom , termičkom obradom u pećima na 200 °C. Ostali unutrašnji delovi se zaštićuju tankim slojem farbe koja se nanosi prskanjem.Proizvod može se koristiti na –40 °C i do +80 °C i pod najnepovoljnijim klimatskim uslovima. Zahvaljujući korišćenim kvalitetnim materijalima koji su termički i hemijski obrađeni, otporni su na nečistoće ,na vlagu i na sunčane zrake.
OBLAST PRIMENE

Oscilirajuće jedinice

VIB oscilirajuće jedinice tako su konstruisane da budu pogodne za oscilirajući transport materija različitog tipa i opsega. Osobine VIB oscilirajuće jedinice:
-lako montiranje
-ekonomičnost
-dugačak vek trajanja i manja održavanja
-otpornost na različite spoljašnje uticaje
-višenamenska primena
Naročito je pogodan za vešanje mašina za klasificiranje u rudarstvu, za vešanje mašina za trenje, kod mašina za klasifikaciju voća i povrća, u industriji duvana, kod mašina za klasificiranje trenjem, za vešanje mašina za mešanje stočne hrane itd.
OBLAST PRIMENE

Vibracione jedinice

VIB vibracionu tehnologiju koriste u slučaju elastičnih vešanja, koja se javljaju kod ekscentrične rotacije (na primer: kod vibracije motora). Sa VIB vibracionom tehnologijom postignuta elastična gibanja – sa prirodnim gumenim uloškom – stvaraju harmoničnu vibraciju do kraja vibracionog puta, zaobilazeći prelazak na fiksne konstrukcije. VIB vibracioni elementi nemaju metalne delove koji se međusobno dodiruju i tako ne može doći do elektrostatičnog punjenja koje bi se stvaralo tokom trenja dok transportuje materijal.
OBLAST PRIMENE

Jedinice prigušivača vibracije

Uopšteno vibracije koji dolaze iz unutrašnjosti pokretnih elemenata (npr. motora) smatraju se štetnim jer nemogućnost kontrolisanja širenja oscilacije može da prouzrokuje nastanak većeg broja neprijatnih funkcionalnih grešaka, kao što su: prerano habanje delova, deformisanje metalnih delova itd. Dalje vibracija fizikalno utiče i na rukovaoca mašine. Zbog toga primena odgovarajućih tehničkih rešenja značajne su i u interesu zaštite mašine i čoveka. Vibracija se smanjuje u svakom slučaju kada prirodna frekvencija sistema niža od frekvencije izazivača. Ovo se može postići i primenom čeličnih opruga, ali sa neznatnim rezultatom. Međutim korišćenjem VIB prigušivača vibracije proizvedenih od specijalne gume postižu se idealni rezultati.
OBLAST PRIMENE

Dodaci za gumene opruge

Sa dodacima za gumene opruge proizvođača TECNIDEA CIDUE, lako i brzo se montira deo. Zahvaljujući različitim izvedbama idealan je za pročvršćivanje gumenih opruga različitih profila. Upotrebom dodataka obezbeđeno je bezbedno korišćenje gumenih opruga.

  

Ubrzajte se sa kvalitetnim remenicama!

Naša kompanija nudi širok asortiman remenica. U prodajnom programu nalaze se razne klinaste, zupčaste i varijatorske remenice. Prema izvedbi mogu biti predbušene ili sa izvedbom za konusni steznik. Uz remenice su dostupni i najmoderniji osovinski povezi.

Čitaj dalje

  

Radno vreme tokom praznika

Obaveštavamo poštovane partnere da će se radno vreme Power Belt doo tokom novogodišnjih i božićnih praznika odvijati prema sledećem:

25. decembar (Katolički Božić) - Zatvoreno
26. decembar - Inventar (prodaja i izdavanje robe obustavljeni)

27. decembar - Inventar (prodaja i izdavanje robe obustavljeni)
30. decembar - Inventar (prodaja i izdavanje robe obustavljeni)
31. decembar - Inventar (prodaja i izdavanje robe obustavljeni)
3. januar - Zatvoreno
6. januar - Zatvoreno
7. januar (Pravoslavni Božić) - Zatvoreno

Čitaj dalje