Naši proizvodiNaši proizvodi

ŠELNE, OBUJMICEŠELNE, OBUJMICE

Šelne za creva od 9mm

Šelne za creva se izrađuju od nerđajuće čelične trake, čije su ivice zaobljene kako ne bi oštetili spoljašnju površinu creva. Zahvaljujući zavarene kućici postiže se veći moment pritezanja i duži vek trajanja. Šelna može se više puta montirati.

Šelne za creva od 12mm

Šelne se mogu pričvrstiti sa (AISI 304) trakom za šta je zavarena kućica, koja ima širinu 12mm i debljinu 0,7mm i zaobljene ivice. Ove šelne preporučujemo za srednje momente pritezanja (8Nm).

Dodaci za šelne

Mini šelne za creva za gorivo

Mini šelne preporučujemo za pričvršćivanje creva sa tankim zidom i sa malim prečnikom. Izrađuju se od galvaniziranog čelika – W1 (po želji može i od nerđajućeg čelika –W4). Široka je 9mm-a sa zaobljenim ivicama.

Ušaste šelne

Mogu se montirati sa jednim specijalnim alatom, što omogućava brzo montiranje, ali samo za jednokratnu upotrebu. Pristupne su od materijala W1  (ili od materijala W4 po želji – nerđajući čelik).

Clip šelna

Šelne za creva sa vijcima

Pričvrščuju se pomoću šestougaonog vijka i matice. S tim može se postići veći obrtni moment. Šelne su od nerđajućeg čelika (AISI 304) i montirane sa trakom širine 21-26mm.

Šelne za creva sa dva vijka

Radi tačnijeg naleganja i lakšeg montiranja ove šelne su snabdeveni sa dva vijka. Mogu se primenjivati kod creva sa većim radnim pritiskom za velike obrtne momente pritezanja.

Komplet šelni

U zavisnosti od uslova korišćenja šelne se mogu praviti za specijalne/jedinstvene veličine. Nerđajuća traka se iseci od trake lima za čega se pričvrsti kućište. Postoje dve osnovne izvedbe.

Šelne dopunjene sa oprugom

Šelne za creva su izrađena prema standardu DIN3017, dopunjene su sa jednom oprugom. Uloga dodane opruge je kompenzacija naglih promena temperatura i obezbeđivanje zaptivenosti na mestima gde se pojavljuju vibracije, čime se izbegava curenje.

Šelne za spiralna creva

Šelna za spiralno crevo služi za pričvršćivanje spiralnih creva sa različitom debljinom zida. Šelna steže između spirala, i ovako savršeno nalegne na crevo. Pruža jači spoj od žičane obujmica.

Žičane obujmice

Žičana obujmica prvenstveno služi za pričvršćivanje spiralnih creva sa tankim zidom. Žičana obujmica steže između spirala. Ovakvo spiralno crevo se idealno nalegne.

Dvodelne obujmice

Obujmice se spoje pomoću vijaka u polovinama i tačno se nameste spoljnom prečniku creva i priključku creva. Osnovni materijali po standardima EN 14420-3 i DIN 2817 su aluminijum, nerđajući čelik i bakar.

Dvodelna livena obujmica

Livene obujmice se spoje pomoću vijaka u polovinama. Obujmica SL (HSL) tačno nalegne na spojni prečnik i priključak crevi.

Gumena obujmica

Ova vrsta obujmica je pogodna za pričvršćivanje creva (kod mašina i za zidove) koja zahvaljujući gumenoj unutrašnjosti omogućuje bešumno držanje. Mogu se naručiti od materijala sa kvalitetom W1 i u širinama traka od 12, 15 i 20mm-a.

Obujmice za pneumatsku kočnicu

Ove obujmice služe za pričvršćivanje pneumatičnih creva kod drumskih vozila, kamiona i prikolica. Obujmica se može naručiti sa W1 kvalitetom materijala u dimenzijama od 15-35 mm-a. Širina trake za obujmice su u zavisnosti od dimenzije obično kreću od 12-15mm-a.

Opružne obujmice

Izrađene su prema standardu DIN 3021. Ugradnja se preporučuje na mesta gde se temperatura menja u opsegu od -40 °C do 120°C. Struktura obujmice obezbeđuje konstantnu radijalnu silu pritezanja u napomenutom temperaturskom opsegu. Lake su za postavljanje i višekratno su uporebljive.

  

Poliuretanski točkovi velike nosivosti

Ovom prilikom Vam skrećemo pažnju na italijanske TellurRota (TR) točkove sa poliuretanskim nagaznim površinama, široke primene premijum kategorije. Preporučljiva područja primene: za saobraćaj kontejnera,kiper-kolica,električnih viljuškara i dizalica,kolica sa automatskim (AGV) upravljanjem. Njihova primena je izrazito preporučljiva u pogonima koja prate Iean filozofiju.  

Čitaj dalje

  

Klinasto remenje Optibelt AGRO POWER ove godine još povoljnije

Zbog specifičnosti remenskog pogona proizvođači poljoprivrednih mašina imaju posebne prohteve što se tiče kvaliteta remenja (po pitanju izdržljivosti i prenosa snage), kojima proizvođači remenja udovoljavaju specijalnim oblikovanjem svojih proizvoda. Remenje AGRO POWER, koje sadrži  više od 50 godina iskustva u proizvodnji i razvoju Optibelt tehnologije, namenjene za pogon poljoprivrednih mašina putem remenja, sada možete nabaviti od Power Belt-a po znatno pristupačnijim cenama (u odnosu na ranije godine).

Čitaj dalje